Kill the Hero

Kill the Hero

สถานะ Publishing ประเภท Manhwa ผู้เขียน จำนวนเล่มทั้งหมด Released: ปี:

เรื่องย่อ อ่านKill the Hero เรื่องย่อ วันหนึ่งโลกเปลี่ยนเป็นเกม ‘ดันเจี้ยน’ และ ‘สัตว์ประหลาด’ โผล่ขึ้นมากลางเมืองและ ‘ผู้เล่น’ ที่ได้รับอำนาจเทพก็ปรากฏตัวขึ้น

หมวดหมู่