The Great Mage Returns After 4000 Years

The Great Mage Returns After 4000 Years

สถานะ Publishing ประเภท Manhwa ผู้เขียน จำนวนเล่มทั้งหมด Released: ปี:

เรื่องย่อ อ่านThe Great Mage Returns After 4000 Years เรื่องย่อ นักเรียนผู้ยากไร้ใน West Road Academy ความอัปยศของครอบครัวเบลคเลือกที่จะตายหลังจากมีชีวิตอยู่อย่างเจ็บปวด อย่างไรก็ตามทันใดนั้นวิญญาณดวงใหม่ก็เข้าครอบงำร่างของนักเรียน

ดูออนไลน์

หมวดหมู่