Skeleton Soldier

Skeleton Soldier

สถานะ Publishing ประเภท Manhwa ผู้เขียน จำนวนเล่มทั้งหมด Released: ปี:

เรื่องย่อ อ่านSkeleton Soldier เรื่องย่อ จุดประสงค์เดียวของเขาคือปกป้องเจ้านายของเขา แต่เขาก็ไม่มีอำนาจที่จะปกป้องเธอ แต่โชคชะตามีมากกว่าเขาในขณะที่เขาได้รับโอกาสอีกครั้งในการปกป้องเจ้านายของเขาอีกครั้งและเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของเขา

ดูออนไลน์

หมวดหมู่